La polèmica fotografia de les filles de ZP vestides de gòtiques en la recepció que va fer Obama al mandatari espanyol són dignes de reflexió.

A priori es podria pensar que és una foto de les dues famílies (tot i que perd punts aquesta opció ja que les filles d’Obama no apareixen), però el fet que les gòtiques haguessin anat fins a Washington implica d’alguna manera que formaven part de la comitiva espanyola i que per tant el trasllat va anar a càrrec de la caixa pública.

És per tant aquest el motiu, juntament amb el fet que apareguin a la Casa Blanca sense ser directament representants públiques, que les obliga a mantenir una formalitat impecable atès que hi van anar com acompanyants del President del Govern Espanyol i no com a colegues d’Obama. I el màxim responsable d’aquesta obligació “estètica” no és ningú més que el propi Zapatero ja que al cap i a la fi les noies vestien amb les seves habituals gales, però ell tenia l’última paraula ja que eren les seves acompanyants.

És extrany que el PP encara no hagi fet alusions a la situació (i si les ha fetes no me n’he assabentat), però em sembla que com a oposició hauria de prendre alguna mesura al respecte atès que la imatge exterior de l’Estat també depèn d’aquestes coses. I ja que per a ells també som espanyols, doncs és hora d’exigir que no juguin amb la imatge de la pluralitat nacional de l’Estat. N’és la seva obligació.

(Visited 48 time, 1 visit today)