>

Aquest matí hem tingut, com cada dilluns, junta de portaveus. El tema principal que hem tractat ha estat el dels pressupostos que haurien de regir la política econòmica del govern municipal per al proper any 2008. És aviat encara per a fer alguna valoració, però el que sí que destaco és la voluntat negociadora que pretesament té el PSC-PSOE.

Una voluntat que entra clarament en contradicció amb l’aposta de CiU, de donar estabilitat al pressupost municipal i evitar les permanents modificacions de crèdit al que els socialistes tenen sotmès el pressupost.
Una voluntat que entra clarament en contradicció amb la decisió en solitari que va adoptar l’equip de govern, d’incrementar les ordenances fiscals i d’una manera molt especial l’increment de l’IBI.

És llavors sincera la voluntat de pactar els pressupostos? És una simple estratègia per fer palesa davant l’opinió pública que el partit de govern és capaç de fer les coses de la ma d’algun altre partit? És el desitg del partit del poder, d’anar apagant en la mesura que pugui, la veu de la oposició?

Moltes preguntes i poques respostes. Els propers mesos espero que ho aclareixin.

(Visited 9 time, 1 visit today)