Divendres al vespre, l’Associació de Veïns del barri de Finestrelles ens convidava als partits de l’oposició a visitar unes obres que està realitzant el controvertit Hospital de Sant Joan de Déu, arran de la queixa d’una veïna al ple municipal que vam celebrar el dimecres passat.

Doncs bé, l’essència del problema és ben senzilla, ja que l’Hospital està equipant els edificis amb oxigen, noves línies elèctriques i altres elements d’una alta perillositat, i està centralitzant la ubicació d’aquests recursos just a tocar de les cases dels veïns del carrer Santa Rosa, sense deixar les distàncies reglamentàries i amb un projecte sense el vist-i-plau de la Generalitat, cosa del tot incomprensible per part del poder públic.

L’Ajuntament es neteja les mans dient que això no és competència municipal, cosa que puc arribar a entendre, però el risc que produeix aquesta operació afecta directament els veïns d’Esplugues, i per tant, afecta d’una manera o altra la governabilitat municipal. En aquest sentit, hem demanat a l’equip de govern, que tot i que entengui que no és competència seva estrictament parlant, que almenys posi en coneixement de la Generalitat de Catalunya la situació. Crec que és el mínim que pot fer el PSC-PSOE, enlloc d’amagar el cap sota l’ala dient que això no és competència d’ells.

Quan els interessa segons què, sí que és competència, i quan no els interessa no ho és? L’arbitrarietat socialista, malauradament, no juga al favor d’ells ni a favor d’un altre estil de fer política, però de moment, toca aguantar.

(Visited 40 time, 1 visit today)