>

Aquest vespre hem gravat El Pols de la Ciutat als estudis d’Esplugues TV. Avui ens havien proposat dos temes. Un de genèric referit als 70 anys de la caiguda de Barcelona en mans de l’exèrcit del General Franco, i l’altra tema d’àmbit local, referit als efectes del temporal a Esplugues.

Sembla que de vegades pretenguin evitar certs temes prou més importants, que la caiguda de Barcelona en mas franquistes. No és més actual la crisi econòmica? O el sistema de finançament de Catalunya? O les eleccions europees? O fins i tot les eleccions gallegues o basques? O la crisi del sistema judicial? Sembla que no, i que és prioritari parlar de l’altre tema. No anem massa bé, sincerament…

Sobre el tema local, doncs res, tema de molta actualitat però de poca dinàmica per a l’oposició. Malgrat tot, m’he vist obligat a recordar la mala gestió del Departament de l’Interior davant la coordinació dels serveis d’emergències amb els ajuntaments de la comarca, crítica per cert, que amb una exquisita suavitat, ha secundat el portaveu del PSC-PSOE. Això sí, ell no ha entrat a demanar responsabilitats a ningú. Encara avui però, l’autocrítica també és sana.

(Visited 21 time, 3 visit today)