A finals de l’any passat, es va posar sobre la taula una proposta per construir un nou tanatori a la nostra ciutat. L’empresa interessada, tenia el dret de construcció sobre uns terrenys a les proximitats de la plaça de la Constitució-Jacint Esteve tot i que va arribar a un acord amb l’Ajuntament per a construir-lo al terreny que hi ha al carrer Nord-Andreu Amat on actualment el consistori aparca els vehicles de les brigades i els camions de la neteja, en una permuta de terrenys.

La oposició veïnal d’ambdós barris no va tardar en manifestar-se al·legant arguments de variable interpretació. Un d’ells, que em segueix sorprenent cada cop que el sento, és l’aspecte negatiu que segons molts manifestants suposa tenir un tanatori a la vora de casa. Com em va comentar una veïna de la ciutat, el que seria preocupant seria un centre de drogodependents. Caldria medir també fins a quin punt un altre tipus d’equipament podria ser més o menys perjudicial, però el que està clar, és que l’actitud de voler desprendre negativitat al tanatori pel sol fet de ser un equipament funerari no té base per a sustentar-se. Altres arguments són una altra història susceptible a debatre com podria ser la implantació d’un crematori ja que per activa i per passiva s’ha confirmat que no es farà tot i la intencionalitat d’algunes persones de insistir-hi. Però em sembla que com a societat hem de començar a esforçar-nos en veure la mort com un fet natural i incloure’l com una cosa més que “no es contagia”. Però aquest seria tema per a una altra nota.

En qualsevol cas, tota reivindicació és legítima s’estigui o no d’acord amb ella i per tant, cal escoltar els neguits dels veïns que visquin a les rodalies del futur emplaçament del tanatori, tot i que des d’aquí reivindiqui que s’allunyin del temor de conviure a la vora d’un equipament funerari.

Per altra banda l’empresa té un dret de construcció que ha de poder dur a terme si no volem portar la ciutat als jutjats en cas d’una possible negativa a construir el tanatori per part del govern municipal, ja que segons la legislació, estàn amparats a dur-lo endavant. La ubicació en qualsevol cas, ha de ser la més idònia per l’interès general de la ciutat, i no només pels veïns del possible barri on s’ubiqui.

Perquè estic molt d’acord amb la construcció d’un segon tanatori a la nostra ciutat ja que això permetrà als usuaris del servei poder escollir entre un tanatori o un altre i per tant, comportarà major competitivitat en el preu i en els serveis dels futurs usuaris, al marge no obstant, de què la viabilitat econòmica només depèn valorar-la a l’empresa que el vol construir. Perquè l’època dels vells monopolis ha d’acabar pel mal que per sí mateixos causen, i avui a Esplugues, en l’àmbit dels serveis funeraris hi ha un monopoli absolut controlat pel grup Mémora.

Sigui en qualsevol cas on s’acabi construïnt el futur tanatori, hi ha d’haver dues premisses clares: trobar els màxims consensos a nivell de ciutat i veïns, i acabar amb el monopoli actual existent per tal que els 47.000 habitants de la nostra ciutat tinguin dret a poder escollir el servei funerari que els permeti portar el dol el menys malament possible.

(Visited 105 time, 1 visit today)