>

Després de veure aquestes terrorífiques imatges dels fets succeïts en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat, on un individuu ataca gratuïtament a una noia immigrant, em plantejo diverses qüestions:

1.- Quin esperit bèl·lic va impulsar a l’animal aquest a atacar la noia? No hi havia absolutament cap motiu objectiu per etzibar-li cops ni la patada. No es trobaven en cap baralla ni en cap situació de tensió que hagués desembocat en aquest tipus d’atacs.

2.- Per què la noia no li planta cara? Amb altissima seguretat, que es deu a la por de la noia i a la voluntat que acabés aquella estona interminable. Tot i que el risc que no li plantés cara, podria haver-se convertit en una “esplaiada” per part de l’agressor.

3.- Un dels punts més alarmants, per què ningú surt en defensa de la noia? De fet, el video reflecteix claríssimament com l’altre passatger va seguint l’agressió i ni s’immuta… Caldria prendre accions també contra aquesta persona? Hem arribat a la selva metropolitana? On ningú ja es solidaritza ni ajuda en moments d’injustícia com aquests?

4.- Fins a quin punt el Govern d’Ecuador està legitimat per personar-se contra l’agressor? És aquesta una decisió que evidencia la desconfiança d’aquest govern sudamericà envers la justícia espanyola?

5.- Els progenitors i avantpassats de l’agressor han estat sempre catalans? Mai ha tingut cap antecessor immigrat cap a Catalunya? Juraria que sí, perquè no hi ha pràcticament ningú que no tingui cap antecessor que s’hagi traslladat de territoris per a viure al llarg de la vida.

En resum, unes vacances a la presó per aquest personatge serien un remei brillant perquè acabés amb la intolerància i l’absoluta manca de respecte cap a aquesta noia i cap a tots aquells que entenem la convivència sota un model contraposat al de la força i al del racisme. Aquestes actituds són d’èpoques passades. Ni colònies ni dictadures formen part dels drets humans… Per sort.

(Visited 14 time, 1 visit today)