Acabats d’aprovar uns pressupostos pel 2013 que van començar tard a ser negociats -tot just a primers de desembre-, el govern els ha aprovat sense haver resolt un punt crític com són els complements salarials dels treballadors públics, i retenint la cessió d’informació detallada de les diverses partides, havent de ser la oposició qui demanessim els aclariments i la informació tècnica necessaris. Poc lideratge polític. No obstant aquests aspectes negatius del pressupost, ens haviem proposat aconseguir que aquests pressupostos recollissin tres grans idees: riquesa, persones i eficiència i legalitat. És en aquest sentit que aquests pressupostos porten el segell de CiU atès que fruit de la negociació hem aconseguit:1.- Incrementar les partides a l’impúls de l’activitat econòmica i empresarial de la ciutat amb la creació d’un pacte per a l’ocupació.

2.- Blindar les polítiques a les persones (polítiques socials) posant especial èmfasi en la lluita contra el frau i la picaresca.

3.- Garantir la inversió al territori; és a dir, als barris de la ciutat.

4.- Adequar a llei la retribució del personal municipal.

5.- Implantar mesures de control i d’increment de l’eficiència a les dues grans àrees prioritàries del pressupost: serveis a la persona i promoció econòmica i comerç.

6.- L’establiment d’un calendari d’elaboració del pressupost. És un document prou important per la ciutat perquè no l’haguem de fer de pressa i corrents!
Estem doncs davant d’un fet inèdit ja que aquestes idees aquí resumides, han quedat detallades i signades en un document polític, fet que dóna unes garanties a les que mai fins ara el PSC havia estat disposat a cedir.
En moments difícils com els actuals, els representants públics hem d’anar units contra la crisi i primar l’interès general més que mai. No val la demagògia del no ni l’ambigüitat de l’abstenció. I atenent al que entenem que és un acte de responsabilitat política hem decidit d’una manera crítica votar favorablement aquests pressupostos. No és un xec en blanc, és una crida a la unitat política davant la crisi. Així ho volem intentar.

Segueixo a la vostra disposició des de l’espai www.facebook.com/rogerpons.cat

Article publicat al Pont d’Esplugues – febrer 2013 –

(Visited 77 time, 4 visit today)