En primer lloc, vull aprofitar aquesta columna per agraïr a tota la ciutadania d’Esplugues l’haver participat a les eleccions al Parlament de Catalunya. Unes eleccions necessàries per tal d’afrontar els propers anys amb decisió I empenta per reconduïr un País que necessita grans reformes. I deixeu-me agraïr especialment, el suport de tota aquella gent que ha confiant en la nostra força política I en el President Mas per liderar aquest canvi I fer que Convergència I Unió per primer cop en democràcia hagi guanyat aquestes eleccions també a Esplugues. Uns resultats que ens animen a ajudar també a tota aquells ciutadans que necessitin una interlocució directa amb el Govern.
Però ara cal seguir treballant per explicar el nostre model de ciutat. I vull fer un breu anàlisi dels pressupostos municipals que van tirar endavant amb els únics vóts del PSC-PSOE.
Vam votar en contra del projecte pressupostari per diverses discrepàncies en el model econòmic de la ciutat, però especialment per alguns punts que no ens han produït prou confiança.
 1. Manca d’un pla econòmic alternatiu: Vam plantejar quina seria la solució en cas d’incrementar-se la morositat o bé de reduïr-se força la previsió d’ingressos en cas que la conjuntura econòmica sigui encara més agressiva respecte enguany per a l’any vinent.
  • La nostra alternativa: Tenir preparades una sèrie de partides susceptibles de ser modificades en cas d’agreujar-se l’execució d’ingressos per al 2011. El que popularment denominem un pla B.
 2. Falta de compromís en el territori: Situàvem com a elements prioritaris asfaltar d’una vegada per totes els carrers que encara al barri de Finestrelles tenim sense asfalt. Una situació intolerable en ple segle XXI. També proposàvem que s’adaptés la Plaça del Taxi de Can Clota, almenys des d’un punt de vista de mobilitat per tal de resoldre les barreres arquitectòniques. Peticions veïnals les dues que no van arribar a bon port.
  • La nostra alternativa: Asfaltar els carrers almenys d’una manera provisional per tal que els veïns que paguen els seus impostos puguin sortir dignament al carrer. Per Can Clota la nostra alternativa era fer una inversió no integral sinó parcial per salvar el problema que he comentat.
 3. Manca de compromís amb la cultura: Posicionàvem el rescat de l’antiga fàbrica La Baronda com un dels punts potser simbòlics quant a quantitat, però determinants quant a la voluntat que tenim per rescatar aquest espai que, comprat amb diners municipals, és gaudit avui per uns privats quan hauria de ser un equipament de la ciutat.
  • La nostra alternativa: Destinar una partida simbòlica (ateses les actuals restriccions pressupostàries) pel rescat de La Baronda. La voluntat de recuperar l’espai planat per suposades irregularitats urbanístiques per la ciutat cal que estigui a l’agenda política de la ciutat.
 4. Irregularitats en la partida de personal: No entenem que havent-se reduït als càrrecs electes un 10% i als funcionaris una mitjana del 5% de les seves retribucions, la partida de personal únicament baixi un 0,77%. Això vol dir que aquí algú cobra molt més del que hauria de cobrar. El PSC-PSOE ho ha atribuït a una remuneració d’incentius (cobrats d’una manera desmesurada pels càrrecs directius) pactada amb el comitè d’empresa.
  • La nostra alternativa: Haver detallat i explicitat punt per punt aquesta partida. Reconvertir les retribucions per incentius del personal de forma piramidal.
 5. Manca de moral política d’aquests pressupostos: Amb una partida de 100.000 € a emergències socials i una partida de 475.000 € per comunicació, quan la població està passant per una situació molt crítica és inadmissible moralment.
  • La nostra alternativa: Reduïr la partida de comunicació i reformular la partida d’emergències socials en base a uns criteris d’atur de la ciutat, de previsió de l’evolució econòmica, de la pobresa social de la vila, del treball que fa Càritas, etc.

Entenem que cal fer política d’una altra manera, amb més humilitat I amb alternatives clares I concretes a l’esgotat model socialista que després de 31 anys al poder exigeix un canvi de cicle, una manera de fer nova, amb ganes, amb empenta, amb il·lusió per entendre la política local amb la proximitat I la rigorositat que cal exigir.

Recordeu que ens podeu proposar temes a tractar o inquietuts que tingueu al correu elpont@rogerpons.cat
(Visited 45 time, 3 visit today)