El Poliesportiu de Les Moreres s’està convertint en l’exemple d’obra faraònica impulsada pel govern municipal mal gestionada i garant del desastre més absolut en la política pública de la nostra ciutat.

Però per què?
  1. Perquè quan va començar aquest projecte, el govern socialista va autoritzar un projecte presentat per uns arquitectes, ple de deficiències que posteriorment han sortit a la llum pública.
  2. Perquè l’empresa a qui se li va adjudicar l’obra, hauria d’haver tingut tot l’accés al projecte d’obres tal com diu de forma expressa la llei, però no va ser així. És més, els tècnics municipals diuen que l’empresa va saber algunes coses del projecte però no els seus detalls. Fet totalment inacceptable i ple d’irregularitats impròpies d’una administració pública.
  3. Perquè els tècnics de l’Ajuntament no van saber resoldre els problemes que van anar apareixent durant l’execució de l’obra, tot i ser els responsables de dirigir-la i per tant de supervisar-la. Fet que va obligar posteriorment a contractar una empresa externa per tal que audités i proposés solucions al festival, i que assumís la direcció de l’obra desautoritzant implícitament als tècnics municipals.
  4. Perquè el sobrecost que ha suposat aquesta obra pública, per culpa d’una manca total de professionalitat i de previsió, ja ha sortit massa car a la hisenda d’Esplugues.
A més a més, al ple de juny, el PSC-PSOE va pretendre adjudicar a dit que la construcció de l’edifici seguís en mans de la mateixa constructora amb l’únic argument de què ja es coneixia l’obra. De fet, fins 1 hora 1/2 abans del ple, els socialistes mantenien aquesta intenció. Però això no justifica que aquest Ajuntament, tal com manifesta la Comissió Jurídica Assessora (òrgan encarregat de vetllar per la legalitat de les accions de la Generalitat i dels Ajuntaments catalans) – en endavant CJA-, se salti les regles i el principi bàsic de transparència. Principi que si s’hagués aplicat des del primer dia, s’hagués pogut evitar aquest desastre políticde marca socialista.
Nosaltres vam defensar i pressionar perquè es fes una nova licitació (tal com deia la CJA) per tal de poder aconseguir preus més ajustats al mercat (amb el conseqüent estalvi que suposarà per les arques municipals), fet que no assegurava l’adjudicació directa a la constructora actual.
I sempre amb l’objectiu que qui supervisi l’obra, ho faci correctament i vetllant pel compliment de la correcta execució del que s’ha encarregat. I d'una manera especial, assegurant un procediment net i transparenttan i tan necessari en la malmesa gestió pública d’aquest equipament.
Finalment per por a perdre la votació i per la pressió que vam estar fent, el PSC-PSOE va optar per assumir la via que marcava la CJA tot i que ho decidissin 90 min abans del ple.
Per altra banda, arribats a aquest punt, ningú encara avui no ha assumit cap responsabilitat, fet que pensem perseguir per incapacitat absoluta de fer les coses ben fetes i sobretot per una dignitat política que aquest govern i en especial del regidor competent, el sr. Enric Giner, no semblen tenir.
Recordeu que teniu a la vostra disposició per a plantejar temes a tractar a elpont@rogerpons.cat o a l’espai http://www.facebook.com/rogerpn
(Visited 49 time, 2 visit today)