D’aquí a cinquanta minuts a Esplugues celebrarem el ple municipal d’aquest mes, i des del grup municipal de Convergència i Unió hem proposat la signatura de la següent declaració institucional amb motiu de la sentència del Tribunal Suprem sobre el model d’immersió lingüística.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DELS GRUPS POLÍTICS SOTASIGNANTS AMB MOTIU DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM QUE OBLIGA A CANVIAR EL MODEL CATALÀ D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Arran de la sentència del Tribunal Suprem per la qual s’obliga a equiparar l’ús del castellà al del català com a llengüa vehicular del sistema educatiu de Catalunya, en base a la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat i refrendat pel poble català, els grups municipals sotasignants manifestem:
1.- Que aquest model educatiu garanteix el ple aprenentatge del català i de la resta de llengües estudiades al llarg de l’educació primària i secundària, i que en cap cas no és contraposat a la llibertat d’aprendre cap altra llengua.
2.- Que el model d’immersió lingüística ha estat i és un model educatiu bo, eficaç i respectuós amb l’ús i l’aprenentatge del castellà.
3.- Que és un model educatiu de consens, tal com s’ha demostrat amb el suport que el Parlament de Catalunya ha donat a aquest model al llarg de tots els anys d’autogovern de Catalunya.
4.- Que a la nostra ciutat el model d’immersió lingüística no genera conflictivitat entre la nostra població.
5.- Que donem ple suport a les accions i decisions que el Parlament de Catalunya i la Presidència de la Generalitat adoptin, amb el consens del màxim de forces polítiques.
(Visited 29 time, 2 visit today)