Ahir vam tenir ple municipal, un ple on es debatien temes ordinaris, i després dos punts corresponents al ple de cartipàs que no s’havien aprovat encara.

Temes ordinaris:

  1. Adjudicació del servei de neteja dels espais municipals a l’empresa Clece per un valor de 1.138.640,65 €. Un canvi d’adjudicatari que respon no només a una rebaixa del preu de licitació, sinó també a uns compromisos clars del plec de condicions. 
  2. Adjudicació del servei de conservació, manteniment i vigilància de zones verdes urbanes, que es va adjudicar a l’actual concessionària, Urbaser per un valor de 1.045.169,48 €. Totes dues adjudicacions seràn vigents de setembre de 2011 a agost de 2012.
  3. Revisió anual del padró municipal, que ascendeix a 22.735 homes i 24.047 dones. Total: 46.782 habitants.
  4. Modificació dels preus públics, que s’incrementen un 3,5% corresponent a l’IPC del mes de maig, si bé compartiem la idea de subvencionar en menor mesura aquells usuaris que no estiguin empadronats a la nostra ciutat.
  5. Pròrroga del contracte de gestió de la llar d’infants municipal de la Montesa. Una concessió a la Fundació Pere Tarrés que ascendeix a 34.709,26 €. En aquest punt vam donar un toc d’atenció al govern, ateses les queixes que ens han arribat de l’AMPA de la llar d’infants, que es queixen dels alts preus en els menjars i berenars, i en la segregació dels nens que berenen i els que no. Per altra banda també vam posar de manifest els diversos robatoris que hi han hagut de cotxets a la mateixa llar d’infants, cosa que suposa un greuge pels pares i mares que en fan ús durant les entrades i sortides.
  6. Actualització del conveni amb la Parròquia Santa Magdalena per a ús de dos locals, per un import de 13.988,03 €, el que s’incrementa un 3,5% d’acord amb l’IPC de maig.
  7. Modificació del conveni amb la Fundació Proa, que atesa la situació tècnica de fallida que pateix pel moment econòmic que estem passant, s’ha acordat atorgar-los servei de consergeria i destrucció de documentació. Una mesura impulsada pel govern municipal del tot exemplar i que hauria de tenir-se segurament present, per a més moments que ho requereixin.
Temes pendents del ple de cartipàs:
  1. Aprovació dels representants polítics als òrgans col.legiats municipals, on els vóts de PP, CiU, ICV i ERC van permetre que hi hagués una majoria de la oposició tant a Progeser com a Proa. En 28 anys és el primer cop que el PSC s’absté en la votació (excepte mocions), i que un dictàmen de ple tira endavant amb una majoria diferent.
  2. Aprovació de les dedicacions i retribucions dels membres de la corporació, un polèmic punt desvirtuat totalment per l’actitud trencadora d’ICV, ja que aquest partit va trencar l’acord al que havia arribat amb PP, CiU i ERC, on la proposta inicial era de reduïr els càrrecs amb dedicació exclusiva de 5 a 2, i reduïr un 10% la retribució d’aquests dos electes amb exclusivitat (entengui’s alcaldessa i 1r.tinent d’alcalde). Però com dic, van trencar a darrera hora l’acord, així com altres compromisos als que haviem arribat tots quatre partits de l’oposició. No podiem acceptar després d’aquesta retirada, que 3 regidors pretenguessin encara condicionar als 8 restants amb un trencament constant dels acords als que haviem arribat, de manera que no ens va quedar més remei que trobar una sortida pactada amb PP i PSC de reduïr un 3,5% les retribucions d’electes i grups municipals (proposta aquesta darrera, presentada per CiU), amb una proposta linial a la que el PSC no accedia a modificar, i a la que nosaltres no estàvem d’acord. L’alternativa inicialment pactada era molt millor si ICV hagués mantingut la paraula que va donar, però no va quedar més remei que desencallar el tema fins als propers pressupostos, amb altres aliances polítiques.
(Visited 37 time, 3 visit today)