El passat 28 de desembre es va dur a terme el primer ple de pressupostos en el que el Govern del PSC-PSOE no tenia la majoria suficient com per aprovar-los tots sols. Va ser així com vam negociar una bateria de temes que van dur-nos a abstenir-nos a canvi d’aquestes millores, si bé és cert que força altres temes encara van quedar pendents d’avançar substanciosament.

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES (No aconseguida cap millora)

·      De 338 treballadors hi ha 29 vacants que l’Ajuntament està pagant i que el repartiment es fa amb els 309 treballadors restants, pel que proposavem eliminar la partida de les vacants i evitar un malgastament innecessari.
·      El sou mitjà dels treballadors de l’Ajuntament és molt elevat (38.700 euros anuals), però cal advertir que la gran dispersió salarial està entre comandaments i resta de treballadors.
·      Demanavem un gest de l’alcaldessa d’Esplugues en la línia del que ha fet l’alcaldessa de St.Cugat del Vallès de renunciar a les dietes que es cobren pel fet de ser a l’Ajuntament i la Diputació́ al mateix temps. En teoria l’alcadessa cobra de la hisenda municipal “per dedicació exclusiva”, cosa que a la pràctica no és així.
REACTIVACIÓ ECONÒMICA i DESPESA EN COMUNICACIÓ (Sí)
·      Hem aconseguit incentivar l’activitat econòmica privada creant un fons, ampliable, de 75.000 € i crear una comissió per a impulsar actuacions per a emprenedors, PIMES i autònoms.
·      Hem aconseguit reduïr la despesa en publicitat, comunicació i propaganda en més d’un 35% i els estalvis addicionals que es generin es destinaran a la partida de la reactivació econòmica.
SOLIDARITAT I COHESIÓ SOCIAL (Sí)
·      Hem aconseguit mantenir l’assignació en solidaritat xifrant-la en la mateixa quantitat que l’executada el 2011.
·      Hem aconseguit implantar més controls en el frau de les partides de cohesió i lluita contra l’exclusió social.
CONTRACTACIÓ EXTERNA (Sí)
·      Hem aconseguit que a la Festa Major es dóni més protagonisme a les entitats del poble que vulguin i puguin augmentar la seva participació, en detriment d’activitats fetes per empreses externes.
·      Hem aconseguit el compromís de fer un control estricte de la despesa energètica generada pel propi Ajuntament i escoles, amb reunions de seguiment amb els responsables per avaluar les desviacions que es produeixin.
·      Hem aconseguit contenir la despesa evitant la compra d’un nou Esplubús, amb el corresponent estalvi al no haver de pagar la seva amortització.
CULTURA, ENTITATS I ASSOCIACIONS (Sí)
·      Hem aconseguit consensuar a proposta nostra uns criteris objectius d’atorgament de les subvencions a les entitats culturals, que es reduiran gairebé d’un 20%.
·      Hem aconseguit donar transparència a les relacions amb ETV i crear un conveni de col•laboració per atorgar la nova xifra (un 75% de l’anterior). Cal que l’aportació municipal es visualitzi en termes de programació dedicada a l’activitat local, sigui actualitat política, d’entitats o altres.
Si bé és cert que aquests són els temes més importants negociats, i probablement ens en van quedar molts altres per tractar, el que està clar és que amb voluntat d’influïr i d’arribar a enteses, la política pot veure canvis en el seu camí de servei públic. Recordeu que ens podeu plantejar els vostres temes a través del web www.facebook.com/rogerpn o al correu elpont@rogerpons.cat


Article publicat al Pont d’Esplugues de Febrer de 2012
(Visited 34 time, 1 visit today)