La guerra d’Afganistan és un terrible mal del que encara no se’n parla prou perquè seguim sense estar suficientment sensibilitats amb aquesta lamentable i trista realitat, on milers de persones i famílies estan patint a les seves carns el més horrible que els pot passar, perdre-ho, veure’s separats de les seves famílies, patir la climatologia adversa, passar de tenir una vida estable a tenir l’estatus de refugiats i marxar dels seus pobles.

Un cúmul de situacions que es poden veure en aquest video que l’ACNUR posa a disposició de tothom. Val la pena dedicar-hi els dos minuts que dura per saber una mica més d’un conflicte que està portant al desastre una part molt important del Síria, la població civil.

(Visited 180 time, 7 visit today)