Aquesta era la idea per la qual vam proposar al ple del passat mes de novembre una proposta per tal que el govern municipal pugués controlar l’ús que es dóna actualment a les zones d’aparcament a la via pública destinades a persones amb mobilitat reduïda. 
Per tots és sabut que aquestes zones d’aparcament molt sovint són utilitzades per diversos perfils d’usuaris que correponen a realitats ben diverses:

  • Els usuaris que tenen actualment problemes de mobilitat i l’ús d’aquests espais és totalment necessari per facilitar-los la seva mobilitat per sí mateixos.
  • Els usuaris que tenen actualment familiars directes amb problemes de mobilitat i que aprofiten el dret que tenen els familiars per utilitzar aquest espai per la seva pròpia comoditat.
  • Els usuaris que antigament han disposat d’un dret d’ús d’aquesta zona reservada, però que encara en fan un ús malgrat haver acabat la necessitat que temps enrere havien tingut.
  • Els usuaris que no tenen cap problema de mobilitat però que aprofiten les hores les hores en les que queden buides aquestes places per fer-ne un ús personal sense tenir-ne cap dret.
Possiblement em descuidi altres realitats, però en qualsevol cas, les tres darreres que exposo estan sotmeses, en diferents graus, a un ús fraudulent dels espais reservats. I aquí és on cal garantir la rigidesa necessària perquè això no succeeixi.
La proposta que vam portar al ple proposava dos elements bàsics d’execució:
  1. Fer un control regular anual, de manera que les actualitzacions d’autoritzacions i seguiments dels usuaris realment necessitats de l’ús d’aquests espais d’aparcament, estiguin al dia de la realitat de la necessitat del moment.
  2. Executar les sancions corresponents a aquells infractors que el govern municipal pugui detectar com a usuaris fraudulents d’aquest servei. És altament necessari acabar amb aquesta mala pràctica.
En definitiva, el que és el més important d’aquesta proposta és que els usuaris que realment tenen una forta necessitat d’utilitzar el vehicle privat per a desplaçar-se atesa la seva mobilitat reduïda, puguin utilitzar aquest servei sense impediments, circumstància per què no dir-ho, que fins ara ha estat força abandonada pel govern municipal, el que es coneix com a desgovern en aquesta matèria.
Esperem que els aparcaments per a usuaris de mobilitat reduïda, tinguin d’ara endavant una utilitat major i més rigorosa a l’hora de prestar el servei als veïns i veïnes d’Esplugues que actualment es troben amb aquesta necessitat. És important recordar que de vegades l’exclusió social també passa per aquests petits detalls del nostre dia a dia.
Aprofito l’avinentesa per a recordar-vos que aquesta columna d’opinió està també oberta a tots vosaltres, de manera que si teniu temes que us preocupen i que voleu que els tractem aquí, podeu escriure’ns a l’adreça de correu electrònic elpont@rogerpons.cat
(Visited 50 time, 2 visit today)