Voler dur a terme una reforma urbanística sense tenir en compte el parer dels afectats, és una mostra de la poca sensibilitat (cap als ciutadans) que té un govern a l’hora d’executar certes decisions. És també una mostra de la poca voluntat de fer partícep a la ciutadania a l’hora de governar. El que es coneix com negar la participació ciutadana.

Em fa gracia veure un gran defecte del sistema. Un defecte que permet que qui resolgui al·legacions a projectes urbanístics sigui el mateix govern municipal i no un òrgan extern que no tingui cap vinculació amb el poder local. Quin sentit té que qui et resoldrà les al·legacions que has fet per defensar els teus propis interessos és el mateix que ha proposat la reforma urbanística? Cap ni un perquè tot ho cuina el mateix xef.

I és aquí on aquesta teoria es converteix en pràctica davant la decisió que el PSC-PSOE ha pres, de reformar l’entorn del Casal de Cultura Robert Brillas delimitat pels carrers Àngel Guimerà, carrer Nou i Laureà Miró. Una reforma que en cap cas contempla els quatre principals criteris de viabilitat que des de Convergència i Unió creiem que són del tot necessaris:

  1. Reducció dels metres edificables a l’espai indicat: Cal d’alguna manera contenir i fins i tot reduïr la densitat d’edificis que es puguin construïr, cosa que l’actual projecte contempla un increment de l’edificabilitat sobre el previst.
  2. Eliminació de l’edifici previst al pas en ziga-zaga des del Casal de Cultura cap a Laureà Miró: construïr un edifici on ara només hi ha un accés cap a la carretera ho trobem del tot equivocat. No només per l’increment d’edificabilitat al que ens referim al primer punt, sinó també perquè suposarà un mur visual des dels jardins del Robert Brillas que ara no tenim. Cal evitar també l’efecte encaixonat que pot suposar aquest nou edifici.
  3. Connexió pendent del carrer Nou amb Josep Puig i Cadafalch: és el moment, ara que es vol reestructurar aquest tram del barri centre, d’aprofitar la intervenció per resoldre aquesta assignatura pendent, la connexió d’aquests dos carrers, ara tallats pel pas de Laureà Miró i només accessibles amb una perillosa seguretat vial en un sol sentit. Qualsevol accés des del carrer Nou cap a Puig i Cadafalch amb aquesta solució permetria descongestionar els carrers Emili Juncadella, Josep Campreciós i Joaquim Rosal, avui ocupats pels vehicles que requereixen la connexió amb la part nord d’Esplugues.
  4. Acceptació de les al·legacions dels veïns: Cal incorporar la veu dels veïns, sobretot dels veïns afectats en aquest projecte, per tal d’integrar complicitats, i sobretot per tal d’enriquir la proposta urbanística amb aquells elements que doten de poder al govern municipal: els nostres conciutadans. De vegades s’oblida que els polítics són polítics gràcies a la gent que ens dóna el seu suport. Cal per tant, màxim respecte a aquest punt.

Vistes doncs les diverses consideracions que des de Convergència i Unió fem al projecte de modificació del barri centre, entenem que dur endavant aquest projecte sense les nostres propostes de millora suposa agreujar innecessàriament una reforma aventurada i no estrictament necessària ni urgent.

Són doncs aquests els motius pels quals ens hem vist obligats a votar en contra d’aquest projecte urbanístic, perquè reforma però no millora, sinó perquè oblida la gran majoria d’al·legacions que s’han presentat per part de veïns i botiguers afectats.

Podem fer les coses d’una altra manera. Podem escoltar més a l’oposició, als veïns, a les associacions de veïns i a aquells que no pensen estrictament com els nostres governants. Però la voluntat no s’ha de perdre mai.

Creiem en el barri centre. Creiem que és possible la preservació de la seva qualitat de vida. Creiem que no podem permetre un cop més, que es deixi de preservar aquesta qualitat. Creiem en Esplugues i en la seva gent. Per sort.

(Visited 45 time, 1 visit today)