Madrid avui ha estat a la portada de la premsa estatal ja que les fortes nevades que estan fuetejant la Península Ibèrica han arribat a la capital de l’Estat i han aconseguit bloquejar els principals accessos a la ciutat tant per via aèria com ferroviària.

Catalunya no ha quedat enrere tampoc d’aquest canvi radical del temps de fa algunes setmanes. El pla NeuCat ha estat activat i a comarques tothom està alerta per com pugui avançar la nevada d’aquesta temporada, que a ben segur a més d’una estació d’esquí donarà una forta alegria.

Però el millor de tot arriba a Barcelona. Cauen quatre gotes i la ciutat perd la seva identitat i la seva vitalitat per convertir-se en una ciutat incapaç de digerir el trànsit particular. Autobusos aturats als propis carrils bus, taxis que no saben per on circulen i la cirereta del pastís, la Guàrdia Urbana intentant posar ordre sense adonar-se que encara provoquen més congestió del trànsit. L’únic transport públic que avui circulava còmodament per superfície ha estat el Trambaix. Ens ho farem mirar?

(Visited 27 time, 1 visit today)