El mes passat a Esplugues vam debatre els pressupostos municipals. Bé, un debat escàs de contingut ja que els partits polítics van optar per discutint-se entre ells sobre retrets i actituts que poc tenien que veure amb el contingut del pressupost per no dir res. Sorpresa també que cap d’ells no fés cap proposta per negociar i millorar uns pressupostos que arribaven al ple amb minoria i necessitàven el suport d’algú per tirar-los endavant. Es donava l’ocasió ideal per exercir la força de la minoria que té el PSC per poder aconseguir millores per la ciutat. Doncs sembla que la proximitat de les eleccions municipals van deixar en evidència els partits de l’oposició que van optar per intentar desgastar el PSC i allunyar-se de qualsevol negociació.

Una actitut que em va xocar perquè sembla que novament aquests polítics segueixen sense entendre que la gent demana entesa i pacte entre els polítics per tal de seguir endavant i no enrocar-nos en debats estèrils.

Quant a les esmenes, vaig plantejar una vintena de propostes de les quals la meitat van tenir l’acceptació del PSC. Evidentment hi va haver qüestions que van quedar pendents i que podien haver millorat el pressupost, però l’esforç per ambdues parts s’havia fet i per tant, la meva responsabilitat requeia en abstenir-me en la votació dels pressupostos, que és el que vaig fer.

Punts amb acord

PSC: Decrement de 35.000 € en la partida de contingència social vs RP: Mantenir els 100.000 € del 2014 i no aplicar el decrement

PSC: Mantenir la partida de projectes de dinamització econòmica vs RP: Mantenir la partida de projectes de dinamització econòmica i acord polític

PSC: Increment de 2300 € les partides de difusió d’actes vs RP: Eliminació dels increments

PSC: Programa d’aliments de Creu Roja congelat vs RP: Increment en un 10% més de tot el programa d’aliments del conjunt d’entitats del programa d’aliments

PSC: Increment de les beques en 35.000 € vs RP: Blindar l’increment sense afectar altres polítiques socials

PSC: Rebaixa de 30.000 € en polítiques actives per a PIMES vs RP: Mantenir 30.000 € en polítiques actives per a PIMES

PSC: Accés a la Diagonal a través d’un carril bici vs RP: Invertir, revisar, ressenyalitzar i millorar addicionalment els carrils interns de la ciutat

PSC: Invertir 200.000 € en barris vs RP: Invertir 300.000 € en barris

PSC: 200.000 € en millora d’equipaments municipals vs RP: 200.000 € en millora d’equipaments municipals + acord polític

PSC: Partida de 120.000 € per un hort urbà vs RP: Reduïr la partida en benefici dels barris

Punts sense acord

PSC: 147.000 € de promoció de l’ocupació sense increments vs RP: Incrementar l’últim IPC positiu

PSC: Reducció de 6744 € del servei de podologia vs RP: Mantenir la quantitat assignada al 2014

PSC: Partides ampliables per la despesa dels MEL vs RP: Eliminació de la partida ampliable

PSC: Assignació de despeses postals idèntica a 2014 vs RP: Reducció de les despeses versus un increment de despesa digital

PSC: Increment de 12.000 € en despeses de qualitat vs RP: Supressió de la partida

PSC: Congel·lació de l’import del conveni de la parròquia Sta. Magdalena vs RP: Increment del conveni

PSC: 9200 € de quotes de socis de la Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis vs RP: Ser socis únicament de l’ACM (perquè és més barat i presten més serveis)

PSC: Mantenir la partida de grups municipals vs RP: Recalcular l’import d’aquesta partida fins el maig de 2015 (eleccions municipals)

PSC: Increment de la previsió d’ingressos de la Generalitat vs RP: Mantenir la previsió d’ingressos davant els incompliments de pagament de la Generalitat d’enguany

PSC: Partida pel pressupost participatiu vs RP: Revisar a la baixa el pressupost participatiu en benefici dels barris de la ciutat

Amb més encerts o menys, aquestes han estat les principals propostes negociades pel pressupost del 2015 amb el que la ciutat d’Esplugues ha de seguir fent el seu camí, i amb la il·lusió de posar el meu granet de sorra en el seu procés.

(Visited 117 time, 3 visit today)